Home » Najevropljani – Pravila izbora

Najevropljani Srbije

Građani svih prethodnih godina postavljaju pitanja – ko su Najevropljani, zašto Najevropljani, kako se biraju Najevropljani, mogu li i drugi da budu Najevropljani? Koncizan odgovor bi mogao da glasi ovako:

 • Najevropljani Srbije su uticajni, ugledni i rezultatski produktivni pojedinci koji su u svakoj posmatranoj godini najviše činili ili postigli na planu evropskih integracija. Ako nisu uticajni njihove mogućnosti da ozbiljnije pomeraju granice naše evropske stvarnosti i budućnosti su ograničene. Pojedinci malih kompetencija mogu da budu i bolji ljudi, i veći humanisti i veći evropljani od naših kandidata. Ali, sa stanovišta Srbije i naroda koji žive na njenom području to neće imati nekog vidljivog uticaja.
 • Razlog za izbor Najevropljana godine u Srbiji je jedan segment borbe u popularizaciji i promovisanju iskrenih napora koje odgovorni pojedinci čine na planu što bržeg i racionalnijeg uključivanja Srbije u sve obuhvatnije i kompleksnije evropske integracije. Naravno, svaki izbor, i pored čvrstih i objektiviziranih kriterijuma, je subjektivan čin. Najevropljani se zato moraju posmatrati kao neki od najagilnijih i najuspešnijih građana, kako na približavanju evropskih ideja i evropske stvarnosti Srbiji, tako i na približavanju srpskih vrednosti i postignuća Evropi i njenim brojnim sadržajima.
 • U izboru Najevropljana učestvuje veći broj ljudi razvrstan u Organizacionom odboru, Izbornom savetu i Skupštini prve evropske kuće. To su isključivo ljudi koji nemaju merljive lične interese, ideološke ili političke predrasude, proevropski su opredeljeni bez sumnje, i gledaju sa simpatijama ali i kritički, bez apologije, na Evropsku uniju kao na pozitivnu globalističku i integralističku asocijaciju samostalnog izbora, jednakosti, ravnopravnosti, raznolikosti, prosperiteta i jedinstvenosti. Broj učesnika u Izbornom savetu se stalno proširuje i povećava novoizabranim Najevropljanima, čija mišljenja se sa respektom uzimaju u obzir prilikom izbora novih kandidata.
 • Najevropljani su birani za one oblasti društvenog rada koje su noseće u procesu evropskih integracija:  politika, kultura, ekonomija, preduzetništvo, ideja, projekat ili program i diplomatija (bira se strani državljanin na radu u našoj zemlji koji je svojim delovanjem najviše potpomogao dalje zbližavanje Evrope, Srbije i Evropske Unije).
 • Promocija Najevropljana se u pravilu odvija svake godine u svečanoj Sali Skupštini Grada na manifestaciji poznatoj u javnosti kao Evropsko veče u Beogradu – Najevropljanin godine. Ova prestižna manifestacija održavaće se sve dok postoje razlozi zbog kojih je i organizovana.

Pre ili posle izbora isti pojedinci su možda bili ili će biti u drugim pozicijama, na drugim poslovima, sa većim uspesima ili možda neuspesima, kada je predmetna oblast njihovog rada i stvaralaštva u pitanju. Za organizatore Projekta je uvek bio presudan jedan posmatrani vremenski isečak (prethodna godina) u kome je na određenoj uticajnoj društvenoj funkciji proveo pojedinac ili tim, koji je ostvario u skladu sa Pravilima izbora takve rezultate koji ga sa pravom nominuju za prestižno i jedinstveno priznanje Najevropljanin godine. Organizatori su u proteklom periodu činili maksimalne napore da izbor i promocija Najevropljana budu lišeni ideologije, partijnosti i interesne ili navijačke subjektivnosti.

Pravila o izboru Najevropljana godine

Priznanje Najevropljanin Srbije u tekućoj godini dodeljuje se u sledećim oblastima: Politika (spoljna, unutrašnja, društvo), Ekonomija (makroekonomija, ekonomski sistem, privredni razvoj, strategija privrednog razvoja, regionalni razvoj…), Kultura (umetnost, obrazovanje, zdravstvo, nauka, sport, mediji, izdavaštvo), Preduzetništvo (iniciranje, osnivanje i razvoj pojedinih poslovnih organizacija, preduzeća, zdravstvenih, kulturnih, obrazovnih i sličnih ustanova i asocijacija) i Najevropskiji projekat (poduhvat, program, inicijativa, ideja). Od 2006. bira se i Najevropljanin iz redova stranih državljana na radu u našoj zemlji, koji su u posmatranoj godini vidljivo doprineli našem približavanju Uniji, na sledeći način:

 • Priznanje se dodeljuje uglednim pojedincima, afirmisanim i uspešnim stvaraocima, političkim prvacima, državnim rukovodiocima, ljudima od značajnog uticaja na državu i javno mnjenje, za najveći doprinos u povezivanju naše zemlje sa Evropom, odnosno Evropskom unijom, za afirmaciju sopstvenih, nacionalnih proevropski orijentisanih ideja i vrednosti izvan zemlje, za najuspešnije promovisanje evropskih ideja i vrednosti u zemlji;
 • Predlaganje kandidata za Najevropljane godine u navedenim oblastima mogu da vrše svi članovi i organi Prve evropske kuće, Evropskog pokreta u Srbiji, ugledni i proevropski orijentisani i afirmisani pojedinci i organizacije u zemlji;
 • Prikupljanje, istraživanje, selekciju, predlaganje i izbor kandidata za Najevropljane godine vrše sledeći organi: Organizacioni odbor manifestacije u užem i širem sastavu, Izborni Savet manifestacije u užem i širem sastavu i Skupština Prve evropske kuće u Beogradu; Skupština Prve evropske kuće bira članove Organizacionog odbora i Izbornog Saveta manifestacije (Evropskih večeri);
 • Evidentiranje i prvu (preliminarnu) selekciju kandidata vrši Organizacioni odbor Evropskih večeri u Beogradu:
  • Organizacioni odbor u užem sastavu čine autori projekta i drugi ugledni pojedinci iz Prve evropske kuće u Beogradu;
  • Organizacioni odbor u širem sastavu pored pomenutih čine i drugi ugledni pojedinci iz NVO sektora, nauke, politike, kulture, privrede, a posebno pojedini Najevropljani kompetentni za pojedine izborne oblasti;
  • Organizacioni odbor o toku kandidovanja, razmatranja kandidatura i odabiranju kandidata za izbor na prigodan način obaveštava javnost, preko Predsednika, Zamenika predsednika ili za to ovlašćenog lica Organizacionog odbora;
  • Organizacioni odbor do kraja tekuće godine obezbeđuje u demokratskoj, tolerantnoj i argumentovanoj atmosferi konačnu (širu) listu predloga kandidata za Najevropljane godine;
  • Uži izbor kandidata Organizacioni odbor sačinjava u tesnoj i odgovornoj saradnji sa Izbornim Savetom Evropskih večeri;
  • Broj odabranih kandidata može da bude i veći, ali i manji, od broja koji se bira (može se izaći bez kandidata za Najevropljanina godine u određenoj oblasti, odnosno sa više od jednim kandidatom za neku drugu oblast);

Izborni Savet Evropskih večeri čini Organizacioni odbor u širem sastavu proširen prethodno izabranim i dostupnim Najevropljanima, kao i jednim brojem uglednih javnih ličnosti iz oblasti za koje se Najevropljani biraju;  Usklađeni izbor kandidata za Najevropljane godine predstavnik Izbornog Saveta manifestacije dostavlja Skupštini Prve evropske kuće;

Skupština Prve evropske kuće, javnim glasanjem, na sednici zatvorenoj za javnost, vrši konačan izbor kandidata, odnosno definitivno određuje dobitnike priznanja pod nazivom Najevropljanin (tekuće) godine za definisane oblasti; Skupština Prve evropske kuće donosi pomenutu odluku većinom glasova od ukupnog broja svojih punopravnih članova (pred svaku Skupštinu na kojoj se biraju Najevropljani godine Predsedništvo Prve evropske kuće dostavlja prisutnim članovima spisak ukupnog broja punopravnih članova Skupštine Prve evropske kuće. To su oni koji, prema Statutu, učestvuju u radu Prve evropske kuće, uplaćuju propisanu članarinu i ispunjavaju druge dogovorene obaveze);

Na Skupštini Prve evropske kuće mogu od strane pojedinih prisutnih punopravnih članova da se predlože i drugi kandidati osim onih zvanično predloženih od strane Izbornog Saveta. Predlog mora da bude obrazložen i prihvaćen od strane Skupštine, većinom glasova ukupnog broja članova, kao predlog o kome se ona može izjašnjavati, kao i o predlozima koje je nakon temeljitih i demokratskih, argumentovanih rasprava Skupštini dostavio Izborni Savet Projekta; to se odnosi po pravilu na situacije u kojima za određene oblati Savet nema jedinstven predlog kandidata.

 

Prva evropska kuća u Beogradu
The First European House in Belgrade

Predsednik Predsedništva / Chairman of Presidency
mr Stamenko M. Joksimović

Beograd, 23. 09. 2010.
Predsednik Skupštine / President of the Assembly
mr Dragoslav N. Kandić, primarius