Home » Javni stavovi – Pisma vladi

Pismo br.1

Poštovani G-dine Dačiću, Premijeru

Poštovani G-dine Vučiću, Prvi potpredsedniče Vlade

Poštovani Predsednici Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije

Poštovani Najevropljani godine za oblast politike,

Poštovani ministri i drugi važni učesnici u radu vlade

Znamo da je mala verovatnoća da će te imati vremena i interesa da pročitate ovaj dobronamerni dopis. Ali nama nije teško da Vam, u najboljoj nameri, ukažemo na par bitnih stvari, od kojih može mnogo toga da zavisi, kako za Vas lično, tako i za naš narod i državu u celini.

Naravno, pokazali smo da smo od reči i da Vam želimo dobro. Razumeli smo pregovore sa Briselom kao neophodan politički proces, koji uz nesumnjive lične i kolektivne žtrve donosi malo više svetlosti u naš političko – bezbednosno – ekonomski ambijent. Ne ulazeći u ovom momentu u detaljnu analizu da li je nešto moglo biti bolje ili ne, smatramo da su u principu odnosi relaksirani a vitalni nacionalni interesi sačuvani, u nekim delovima i poboljšani. Za sada!

Odmah smo Vam ukazali na visok kvalitet ideje o Kancelariji za brze odgovore, kao i na opasnosti da po tom pitanju ideja ostane neostvarena, pa čak da postane i mogućnost za kompromitovanje svih vaših velikih i za sada uspešnih napora da menjate Srbiju na bolje. Kako Vi to sada često i jasno govorite traže se rezultati! Svakako, naše male opservacije gde smo o tome govorili niste sačuvali. A i šta će Vam. Tu smo mi da Vas na to ponovo podsetimo. Za to ne tražimo ništa osim malo vašeg skupog vremena.

Ne zamerite na tome što ukazujemo na veliku razdaljinu koja spaja ideju i njenu uspešnu realizaciju. Narod se u to poslednjih decenija uverio i veoma je opasno igrati se lepim željama i obećanjima kako je to u prethodnom periodu relativno uspešno rađeno. Kvalitetne ideje mogu da se realizuju samo radom kompetentnih multidisciplinarnih i interdisciplinarnih timova, sastavljenih od ljudi koji imaju znanje, iskustvo i rezultate, koji su nestranački ali i na fonu aktuelne politike – Srbija mora korenito da se menja u pozitivnom smislu.

Svakako, davno ste kao iskusni političari sagledali stvarne mogućnosti partijske politike – akciono ona može da deluje odlično, u pravom smeru i odgovarajućom snagom, ali stručnost najčešće i najvećim delom ne može da se uklopi u partijsko-kadrovsko-kompetitivne postupke koji su prirodna i neizbežna posledica partijskog ustrojstva. Da, treba realizovati u najkraćem roku i na realan i koristan način ideju Kancelarije za brze odgovore. To je obećanje koje se pamti. I to mogu da urade kompetentni timovi ljudi, u gore pomenutom smislu. Ali, želimo i da postavimo pitanje – zašto tražiti odgovore na loše, komplikovane, nekonzistentne, neprilagođene i neracionalne propise?

Možemo li u relativno kratkom vremenu da napravimo, uskladimo, utvrdimo i usvojimo propise koji će omogućiti ljudima da u zemlji Srbiji rade i žive na mnogo jednostavniji, sigurniji, jeftiniji i uspešniji način!? Naravno da možemo! Potrebno je da nam samo to  vi, političari, dozvolite.  U današnjoj Evropi ima zemalja koje su manje ili više uspešne odnosno neuspešne, ne treba Vama o tome da govorimo. Evropa traži norme, standarde i procedure, a mi moramo na optimalan način da ih prilagodimo našim uslovima, našim potrebama, mogućnostima i sposobnostima.

Zašto ne staviti težište na ubrzano unapređenje poslovnog ambijenta Srbije. Poslovni ambijent Srbije je u očajnom stanju!  Njega možete relativno brzo menjati.

Za izmenu poslovnog ambijenta Srbije imate dovoljno stručnih ljudi u Srbiji, mada ne sporimo potrebu da se u nekim slučajevima angažuju i pojedinci ili organizovane grupe stručnjaka iz inostranstva sa odgovarajućim pedigreom. Ali promenu poslovnog ambijenta Srbije mogu da iznesu na svojim plećima isključivo stručni, ugledni i posvećeni ljudi koji poznaju ovu zemlju, koji vole ovu zemlju, koji veoma dobro osećaju njene unutrašnje nedostatke. A to nisu i ne mogu da budu partijski ljudi. Nijedna partija na svetu nema takve ljude!


U uspešnim zemljama stručnjaci (“eksperti”) su najbolje obrazovani, iskusni i ugledni ljudi, koji su vrhunski znalci u svojim profesijama, koji imaju rezultate i ugled, i koji su spremni da deluju na pravcu utvrđene političke i razvojne orijentacije, koji su stručno nezavisni i slobodni da kreiraju dobre projekte, planove i programe, zakone, uredbe i druge propise. Njihovo je da „proizvode“ sve ono što unapređuje ovaj loš poslovni ambijent a zadatak odgovorne politike i političara je da njihove predloge razmatraju, politički i pravno uobličavaju i na demokratski način usvajaju.


Naš katastrofalan poslovni ambijent ne mogu da popravljaju ljudi koji su kao organizovana grupa ovakav poslovni ambijent i stvorili!

U najkraćem, predlažemo Vam sledeće:

 • Na nivou Vlade, od strane kompetentne i nekompromitovane organizacije (ne tajkunska udruženja, ne sindikati, strane lobističke grupe, banke i sl.) formirati nestranačko, stručno, kompetentno, nezavisno i Vašoj politici kompatibilno telo (Tim) koje bi se isključivo bavilo unapređivanjem poslovnog ambijenta u Srbiji!
 • Predmetno telo mora biti međuresorno i interresorno, multidisciplinarno i interdiciplinarno;
 • Telo bi predlagalo Vladi sve ono što treba da se menja kako bi poslovni ambijent Srbije bio radikalno bolji (od socijalne do poreske, od ekonomske do investicione, od zdravstvene do obrazovne, od ekološke do……….., politike) ;
 • Vlada bi na sebi prihvatljiv način predloge razmatrala, pravno uobličavala i usvajala;
 • Telo bi imalo kompetentnu, patriotsku, stručno nezavisnu i politici nepodređenu koordinaciju, kao i stalni, odnosno prošireni, promenljivi i povremeni sastav. U telu ne mogu kao stalni članovi da budu konfliktne, kompromitovane i moralno sporne ličnosti; 
 • Nagrađivanje učesnika u radu ovog vitalno značajnog tela bilo bi u skladu sa rezultatima rada, koje bi periodično ocenjivala Vlada i predlagala Skupštini;
 • Rezultati predmetnog tela bili bi lako vidljivi i merljivi, podložni stručnoj i moralnoj odgovornosti; 
 • Rezultati Vlade u ovoj sferi delatnosti bili bi takođe lako vidljivi i merljivi, podložni političkoj odgovornosti;
  (ako se pravovremeno predlože dobre mere a one se ne sprovedu ili se sprovedu u dugim neracionalnim rokovima – kriva je vlada, ako se pravovremeno ne predlože kvalitetne mere, za poboljšanje bilo koje oblasti društvenog rada i života, u suštini za unapređivanje celovitog poslovnog ambijenta u zemlji – krivo je predmetno stručno telo, Tim)
 • Povezali bi smo struku i politiku – sprečili bi smo mešanje ili potpuno objedinjavanje struke i politike. I struka i politika treba da imaju svoje sfere delovanja i svoju odgovornost. Simbolično, ne bismo smeli da dozvolimo da desetine beba ili drugih pacijenata nastrada pa da stranački odgovorni kadrovi utvrde kako je sve bilo po propisima i kako niko nije odgovoran; Da pola Srbije uništi grad, poplava, požar ili suša i da opet nakon niza stručnih ekspertiza niko ne bude odgovoran! Tu “leba nema” ni za koga!
 • Predmetno telo menjajući poslovni ambijent u Srbiji menja sam život u Srbiji. Menja samu Srbiju u „korenu“. Nema oblasti ljudskog rada ili delovanja kojom ono ne treba da se bavi. I zato ne može da bude stvar nijedne partije ili politike. Ali može i mora u aktuelnom trenutku da bude u (generalnoj) funkciji vodećih političkih stranaka i politike vlade. Ukoliko planski, stručno utemeljena i merljiva politika vlade postoji. Samo takav pristup iskrenim i pozitivnim promenama Srbije može da uspe;
 • Ljude za realizaciju ove u suštini jednostavne ali i veoma teško izvodljive ideje (problem političke volje!) imamo. Ne u jednoj interesnoj grupi, stranci ili političkoj organizaciji. Već u svim političkim strankama, a posebno u velikom međustranačkom prostoru gde se nalazi najveći broj stručnih, kreativnih, slobodnih i nezavisnih ljudi;
 • Za okupljanje ovakvog tela (Tima) potrebno je stvoriti uslove, a to je zaista veoma teško. Osnovni uslov je da na sastav i rad ovog tela nemaju nikakvog uticaja (para)partijski kadrovi. Jer većina stručnih, moralnih, nekompromitovanih pojedinaca ne želi ili ne može, pa i ne treba da se uklopi u specifičnost rigidnog partijskog života, bez koga se danas naravno ne može;
 • Znamo da je ovo veoma teško sprovesti. Ali sigurni smo da ako to uradite sve će se konačno pokrenuti u pravom smeru. Bićete retki pojedinci u istoriji Srbiji koji su napravili nešto zaista egzistencijalno dobro. Naravno posle otvaranja pregovora sa Evropskom unijom, saniranja enormne korupcije i uvođenja reda i kompetitivnosti u rad Vlade, njenih organa i tela.

Slažemo se, nema dovoljno ljudi u političkim partijama Srbije koji su dovoljno kompetentni za ubrzano menjanje Srbije na bolje. Čak i za vreme samoupravnog socijalizma razvoj zemlje nisu vodili samo partijski kadrovi. Koliko god da je sistem bio neodgovarajući ipak je uspeo da u razvoj zemlje uključi skoro sve raspoložine stručne i kadrovske potencijale zemlje. I rezultati su u mnogim oblastima ipak bili više nego pristojni. Danas toga nema ni u tragovima.


Kao što smo crkvu odvojili od države moramo sada da napravimo i drugi neophodan koprak – struku moramo da odvojimo od politike. Ko to uradi biće zapamćen u istoriji zemlje. Kao što je Ataturk ostao zauvek zapamćen i poštovan u istoriji Turske.


 

Mi želimo i verujemo da Vi imate šansu i potencijale da to budete. Mi ćemo vam rado pomoći u tome ukoliko Vam naša pomoć treba. Mi smo ugledna i specifična proevropska i patriotska nevladina organizacija, koja ima veoma dobre, konstruktivne i poštene odnose sa svim normalnim političkim i stručnim entitetima u zemlji i inostranstvu. Za 14 godina našeg autonomnog delovanja niko, osim par verifikovanih destruktivaca, nije imao primedbi na naš rad! Verujte, veoma smo ponosni na to.

Mi smo, uz najšire konsultacije velikog broja politički i profesionalno različitih ljudi, sa kojima smo vremenom uspostavili poštenu i međusobno korisnu saradnju (preko sto veoma uglednih i uspešnih ljudi u Organizacionom odboru iI Izbornom savetu), birali za Najevropljane pojedince iz skoro iz svih postojećih političkih opcija, ako su oni samostalno ili kao deo tima uradili nešto zapaženo, merljivo, na povezivanju Srbije i Evrope, na promociji Srbije i njenih vrednosti u Evropi, na promociji Evrope i njenih dostignuća u Srbiji. Ti ljudi koji su tako nešto uradili jesu homo dupleksi, jesu i Najevropljani i patriote, i Najsrbi i proevropljani, jer ta dva pojma su nerazdvojna – ne možete biti patriota ako radite protiv osnovnih egzistencijalnih interesa Evrope u kojoj živite. Veoma smo srećni da ste i Vi najugledniji predstavnici vaših političkih i ideoloških opcija pravovremeno shvatili da mi ne možemo da živimo u konfliktu sa najbližim i prirodnim okruženjem, sa Evropom. I na tome Vam hvala! Doduše, kako je to često govorio naš prijatelj i Najevropljanin Živan Saramandić, „i Rusija je Evropa“.

Prva evropska kuća, Beograd
S najvećim poštovanjem, Vaš
mr Stamenko M. Joksimović, Predsednik Predsedništva

U Beogradu, 31. 07. 2013. god.